Forum Gladiatorius (19)
Banka (10)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (15)
Knihovna (15)
Lázně (15)
Negotium X (10)
Skladiště (5)
Síň mistra války (15)
Templum (18)
Vila Medici (17)
Toto je hlavní sídlo gildy Dominion. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.